OFERTA

Odzyskanie swoich pieniędzy często jest zadaniem trudnym i stresującym. Jeżeli jednak zawodzą metody polubownego załatwienia sprawy to nie pozostaje nic innego jak przymusowa egzekucja z majątku dłużnika. Jeżeli macie Państwo nakaz zapłaty i chcecie przeprowadzić egzekucję to Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek przeprowadzi dla Państwa egzekucję w sposób w jaki wskażecie.

Egzekucje prowadzone są ściśle w określony sposób przepisami prawa. Egzekucja może być prowadzona na podstawie wskazania przez wierzyciela z:
nieruchomości – należy podać adres i numer księgi
ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości
wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika. wierzytelności
rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku
inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o.
Jeżeli nie znamy składników majątku dłużnika możecie Państwo zlecić poszukiwanie majątku komornikowi. W takie sytuacji jednak należy liczyć się z kosztami poszukiwania majątku dłużnika. Więcej informacji na stronie http://komornikbobek.pl/

O NAS

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek poprowadzi dla Państwa egzekucje. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie internetowej. !

KONTAKT Z NAMI

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek

ul. Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań

poznan1@komornik.pl

61 852 45 60